Injustering av ventilation

Ventilation behövs!

Ventilation behövs i ett hus för att vi ska må bra samt att byggnaden ska må bra. En bra ventilation tar bort lukter, matos och eventuellt giftiga och skadliga gaser från byggnadsmaterial. Dessutom förebyggs fuktrelaterade mögel- och rötskador av ett väl fungerande ventilationssystem.

Senare studier visar att ventilation är viktig smittskyddsåtgärd!
Läs gärna denna studie om ventilation i samband med Covid-19 och även denna.

När luften är bra, mår du bra.

Att kunna finjustera och ställa in rätt luftflöden i ventilationssystem bidrar till att minska både energiåtgång och ventilationsbuller. Ett rätt injusterat ventilationssystem med rätt flöden är också kostnadseffektivt.

NR Klimat injusterar alla sorters ventilationsanläggningar, allt ifrån villaventilation (tex. frånluftsvärmepumpar och FTX-aggregat) till stora verkstads- och kontorsanläggningar. Vi optimerar även anläggningen, så att den går på så låga varvtal och tryck som möjligt. Bra för både ekonomin och miljön!