OVK

Vad är OVK?

Ovk står för obligatorisk ventilationskontroll. En OVK-besiktning ska också göras regelbundet. Hur ofta beror på vilken typ av fastighet du har. För besiktningsintervall för olika typer av byggnader och ventilationssystem se Boverket.

Varför OVK?

Målet med besiktningen är att säkerställa att ventilationssystemet är i ett sådant skick att det följer de bestämmelser och lagar som finns.
Ventilationen påverkar inomhusmiljön och därmed de som vistas eller bor i byggnaden. Dålig ventilation och inomhusmiljö kan leda till skador och sjukdomar. OVK är alltså till för att finna men också att lösa problemen som kan finnas.

NR Klimat innehar behörighet K vilket gäller för alla typer av byggnader och ventilationssystem.
Vi utför OVK-besiktningar i Stockholm i huvudsak. För frågor om OVK, kontakta oss för mer information.