Spårgasmätningar

Vid en OVK i ett mekaniskt ventilationssystem kontrolleras först totalflödena. Men många gånger kan det vara svårt att göra det pga avsaknad av mät sträckor.

Spårgasmätning är en tillförlitlig metod för att mäta totalflöden i ett aggregat som saknar tillräckliga raksträckor.

För mer info om spårgasmätning ange din epostadress, så kontaktar vi dig.